Atopik Dermatiti olan çocuklar Korona virüsü için risk grubunda mıdır?

Atopik dermatit iyi olan çocukları mı koronavirüs enfeksiyonu için ilave bir risk oluşturmamaktadır Atopik alevlendiği dönem egzamaların belirginleştiği azdığı dönemlerde atopik tedavisinin kontrol altında tutulması çocuk savunma sistemini güçlendirici için Ya da tersini söylersek çocuğun savunma sisteminin düştüğü dönemlerden birisi atopik alevlendi dönemleri atopik dermatit olan çocukların kontrol altında olması onları ekonomisi açısından korunması için yeterli