Alerjik şok (anafilaksi) durumunda neler yapılmalıdır?