Alerjik astımı olan çocukların korona virüsüne yakalanma riski nasıldır?

Bu alerjik astımı olan çocukların korumaya yakalanma riski daha yüksek değil yapılan çalışmalar Çin'den bildirilmiş bir çalışmada astımı ya da alerjik hava yolu hastalıklarını koruma virüs enfeksiyonu için his oluşturmadığı çok net bir şekilde gösterilmiştir bir Hava Yolları her ne kadar Corona virüs enfeksiyonlarında tutulan Hedef organlardan biri olsa da alerjinin ve astımın konuda virüs enfeksiyonu için Ekstra bir risk oluşturmadığı yayınlanan çalışmalarda mevcuttur ama burada Önemli olan bizim alerjileri mizin kontrol altında olduğundan emin olmamız ve gerekli tedavileri kullanıyor olmamızdır